Podkład tynkarski akrylowy EGOMIX PTA
   
   
  PODKŁAD TYNKARSKI AKRYLOWY EGOMIX PTA
 

ZASTOSOWANIE
• gruntowanie nośnych podłoży mineralnych:
- cementowych
- cementowo-wapiennych
- tynków gipsowych
- płyt kartonowo-gipsowych pod cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie.
• przygotowanie podłoży pod wyprawy tynkowe mineralne i akrylowe, zalecany w systemach ociepleń budynków EGOMIX

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podkład tynkarski EGOMIX PTA jest mieszaniną wodnej dyspresji modyfikowanej żywicy polimerowej o konsystencji i kolorze zbliżonym do farby białej. Istnieje możliwość otrzymania podkładu w kolorze zbliżonym do koloru stosowanego tynku. EGOMIX PTA jest wyrobem pomocniczym, służącym do wyrównania i redukcji chłonności podłoży mineralnych z jednoczesnym poprawieniem warunków nanoszenia i ostatecznego wykonania warstwy następnej. Umożliwia poprawne wykonanie tynków cienkowarstwowych na bazie akrylowej i mineralnej. Ogranicza możliwość powstawania plam, przebarwień i wykwitów. Kolor podkładu gruntującego stanowi dobre zabezpieczenie przed możliwymi prześwitami szarego podłoża przez struktury jasnego tynku cienkowarstwowego o strukturze kornika.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
EGOMIX PTA stosować można na uprzednio zreperowane, czyste i suche podłoża, wolne od powłok lakierniczych, śladów agresji biologicznej oraz substancji tłustych bądź pogarszających wnikanie preparatów na bazie wodnej.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA
EGOMIX PTA jest preparatem gotowym do użycia. Każdorazowo przed zastosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać mechanicznie. Konsystencję podkładu można dostosować do używanych narzędzi, warunków pogodowych oraz osobistych preferencji poprzez stosowanie jako rozcieńczalnika emulsji gruntującej EGOMIX EG w ilości do 10% EGOMIX-u PTA. Należy pamiętać, że w miarę zwiększania ilości rozcieńczalnika zmniejsza się siła krycia EGOMIX-u PTA. Zabrania się rozcieńczania EGOMIX-u PTA innymi rozcieńczalnikami lub wodą ! Podkład gruntujący nanosić na podłoże za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub szczotki zwracając uwagę na równomierne pokrycie. Preparat można stosować w zakresie temperatur od +5oC do +25oC. Zaleca się by warstwę tynku nanieść na zagruntowane podłoże w okresie nie późniejszym niż 3 miesiące. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu znajdują się w karcie technicznej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

ZUŻYCIE
około 0,3 kg/m2

OPAKOWANIA
Podkład gruntujący EGOMIX PTA pakowany jest fabrycznie w opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnościach 8 kg i 25 kg.

NARZĘDZIA
Pędzel malarski, wałek, wiertarka wolnoobrotowa. Narzędzia czyścić czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Podkład tynkarski EGOMIX PTA przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5oC do +25oC. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Kolor podkładu, data produkcji i numer partii umieszczone są na opakowaniu. Liczba warstw składowania - 3, liczba warstw ładowania - 3.

   
Intro | O firmie | Katalog produktów | Cennik | Przedstawiciele handlowi | Kontakt | Mapa dojazdu
© EGOMIX Nowy Sącz.  Projekt: 2PPLUS  Realizacja: Verakom