Podkład tynkarski akrylowy EGOMIX PTA
   
   
  AKRYLOWY TYNK STRUKTURALNY EGOMIX TA
 

ZASTOSOWANIE
Akrylowy tynk strukturalny EGOMIX TA służy do wykonywania cienkowarstwowych dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemie ociepleń budynków EGOMIX oraz bezpośrednio na odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych. Nie jest zalecany w systemach ociepleń opartych na wełnie mineralnej.

WŁAŚCIWOŚCI
Akrylowy tynk strukturalny EGOMIX TA jest gotową do użycia, wgłębnie kolorowaną masą tynkarską na bazie modyfikowanego spoiwa akrylowego oraz wypełniaczy węglowych i kwarcowych. Oferowany jest w szerokiej palecie kolorystycznej, opartej na odpornych na UV i alkalia w pastach pigmentowych. Służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich o grubości określanej grubością ziarna fakturującego. Dla korekty własności aplikacyjnych w zależności od warunków wykonywania wyprawy tynkarskiej dopuszcza się możliwość niewielkiej zmiany konsystencji masy przez dodanie 50 - 100 ml czystej wody na 25 kg masy. Konsystencji fabrycznej nie można zmieniać w trakcie wykonywania tynków na określonej płaszczyźnie budynku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczu, wosku, resztek farb. Słabe powłoki malarskie należy usunąć, a ubytki uzupełnić silna zaprawą murarską lub klejem do płyt styropianowych EGOMIX ZKS, przy grubości jednorazowo kładzionej warstwy do ok 4 mm. Podłoża o zwartej, silnej strukturze powierzchniowej zagruntować po całkowitym przyschnięciu stosują podkład gruntujący EGOMIX PTA w zależności od koloru i struktury tynku, minimum na 24 godziny przed układaniem tynku. Podłoża o osłabionej warstwie zewnętrznej i tynki cementowo-wapienne zaleca się gruntować preparatem penetrująco-wzmacniającym. Podłoża ze świeżych tynków cementowo-wapiennych wymagają 4-tygodniowego okresu dojrzewania. W przypadku ociepleń postępować zgodnie z zaleceniami wykonywania warstwy zbrojonej z udziałem poszczególnych składników systemu EGOMIX.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość należy bardzo dokładnie wymieszać wiertarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakładać przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna. Materiał zebrany nadaje się do ponownego użycia po przemieszaniu. Żądaną strukturę osiąga się przez zatarcie świeżo nałożonego płaską pacą z tworzywa sztucznego. Tynk można zatrzeć ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi zależnie od oczekiwanego efektu i rodzaju tynku. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia różnic w odcieniu, przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.) Czas wysychania tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, nasłonecznienia, wiatrów itp. i z tego względu jest trudny do jednoznacznego określenia. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura powinna wynosić +5oC a max +25oC. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac z godnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu znajdują się w karcie technicznej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.
UWAGA: Chronić masę przed silnym wiatrem, deszczem i mrozem do momentu jej pełnego wyschnięcia. Nie ingerować w skład masy przez dodawanie cementu, piasku bądź innych składników. jakiekolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgłaszać natychmiast do Producenta. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków akrylowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tym samym numerze partii. Różne faktury (kornik, baranek) a także różnice w wielkości uziarnienia mogą być postrzegane jako różnice kolorów, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania elewacji sprawdzić zgodność kolorów struktury zamawianego koloru na niewielkim fragmencie ściany. W przypadku domawiania tynku do koloru już zastosowanego, w zamówieniu podkreślić kontynuację do numeru partii i daty produkcji. (kolor, data produkcji i nr partii umieszczone są na opakowaniu).

ZUŻYCIE
Średnie zużycie:

NARZĘDZIA
Wiertarka z mieszadłem, pace stalowe, paca plastikowa.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Akrylowy tynk strukturalny EGOMIX TA należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5oC do +25oC. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Liczba warstw składowania -3, liczba warstw ładowania - 3.

grubość ziarna
mm
baranek kornik
1,5 2,0 - 2,5 kg/m2 -
2 3,0 - 3,5 kg/m2 2,5 - 3,5 kg/m2

   
Intro | O firmie | Katalog produktów | Cennik | Przedstawiciele handlowi | Kontakt | Mapa dojazdu
© EGOMIX Nowy Sącz.  Projekt: 2PPLUS  Realizacja: Verakom