Zaprawa Tynkarska EGOMIX ZTP popularna
Zaprawa Murarska EGOMIX ZMP popularna
Zaprawa posadzkowa EGOMIX
ZP-cM12 cementowa
   
   
  ZAPRAWA POSADZKOWA EGOMIX ZP-cM12 CEMENTOWA
 

ZASTOSOWANIE:
Zaprawa posadzkowa cementowa EGOMIX ZP-cM12 jest przeznaczona do wykonywania podkładów cementowych metodą tradycyjną, nie podlegających ścieraniu, pod różnego rodzaju warstwy wykładzinowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy grubościach nakładanej warstwy od 25 mm. Można ją stosować jako podkład w suchych pomieszczeniach budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innych, jeśli parametry techniczne zaprawy posadzkowej EGOMIX ZP-cM12 spełniają wymagania eksploatacyjne i wytrzymałościowe wymagane dla tych pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Nakładać wyłącznie na nośne podłoża, oczyszczone z pyłu, tłuszczu, olejów i innych substancji obniżających przyczepność oraz pozbawione warstw skorodowanych. Istniejące uszkodzenia powierzchni należy wcześniej skuć i uzupełnić zaprawą wyrównującą. Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię podłoża zmoczyć wodą.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA:
Wymieszać z wodą do uzyskania jednorodnej masy w proporcji 3.25 L wody na 25 kg suchej masy. Zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje właściwości użytkowe przez 1 godzinę. Zaprawę po ułożeniu rozprowadza się pomiędzy listwami kierunkowymi za pomocą łat prowadzonych ruchami ukośnymi zbierając jej nadmiar. Zaleca się stosowanie łat wibracyjnych. Powierzchnię posadzki po 3-4 godzinach należy zatrzeć i wygładzić pacami. Równomiernie wykonana grubość posadzki nie powinna być mniejsza od 2,5 cm. Prace wykonywać w temperaturze od +5oC do +25oC. Świeżą posadzkę należy chronić przed nadmiernym wysychaniem przez zraszanie wodą i przykrycie folią. W korzystnych warunkach termicznych nośność podkładu wystarczającą do chodzenia zaprawa uzyskuje po 24 h, zaś wymaganą nośność eksploatacyjną po 14 dniach. ZUŻYCIE: Średnie zużycie zaprawy posadzkowej EGOMIX ZP-cM12 wynosi około 100 kg (4 worki) na 1 m2 podkładu podłogowego przy grubości warstwy 50mm. Zużycie może zmieniać się w zależności od stopnia nierówności podłoża.

OPAKOWANIA
Worki wentylowane wielowarstwowe w porcjach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE:
W fabrycznie zamkniętych opakowaniach , na paletach, w warunkach suchych, w pomieszczeniach zamkniętych. Okres przydatności wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WARUNKI GWARANCJI:
Stosować ściśle wg zaleceń Producenta oraz zasad sztuki budowlanej. Zachować oryginalne opakowanie i przedstawić rachunek zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

   
Intro | O firmie | Katalog produktów | Cennik | Przedstawiciele handlowi | Kontakt | Mapa dojazdu
© EGOMIX Nowy Sącz.  Projekt: 2PPLUS  Realizacja: Verakom